1. Община Русе – Кмет на общината Пламен Стоилов – 32 500 лева
 2. Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва - РСОСЗР гр. Русе – Председател о.р. майор инж. Димитър Вълков – 10 000 лева
 3. Областен съвет на Съюза на ветераните от войните гр. Русе и членове на  СВВБ – Председател Васила Илиева - 3 484 лева
 4. Лични дарения от членове на общинските организации на РСОСЗР от област Русе – 2 510 лева
 5. Национална асоциация сигурност клон Русе – 500 лева
 6. Лични дарения от граждани Милка Топалова, Добрил Христов, Ренета Рошкева – 150 лева
 7. „Еконт Експрес” ООД гр. Русе – Управител Николай Събев – 10 000 лева
 8. „Пристанищен комплекс – Русе” ЕАД - Изпълнителен директор инж. Петър Драгошинов – 1 000 лева
 9. Красимир Даков – 500 лева
 10. „Експрес сервиз” ООД гр. Русе – Управител Атанас Колев – 400 лева
 11. „Ексинта” ЕООД гр. Русе – Управител арх. Мария Костадинова – 300 лева
 12. „Труд” АД гр. Русе – Изпълнителен директор г-н Йоханес Крикорян – дарени настилки от клинкерни плочки в размер на 4 710,58 лева
 13. „Дунарит” АД гр. Русе - Изпълнителен директор инж. Кръстю Кръстев – дарени 5 бр. гилзи от снаряди, символи на 5-те войни за национално обединение
 14. Авторски колектив, с ръководител арх. Силвия Алексиева – отстъпка във вид на дарение от хонорарите за изработване на проектав размер на 3 690 лева
 15. Авторски колектив за проектиране и изработка на орнаментиката на мемориала Пейно Пейнов и Мая Кубратова - отстъпка във вид на дарение от хонорарите в размер на 1 960 лева
 16. Адис-Калинов” ООД гр. Русе – Управител инж. Калин Калинов – изпълнение на СМР на доставни цени без надценка
 17. „Дартек” ООД гр. Русе– Управител инж. Тодор Томов - изработка на информационно табло (киоск) на доставни цени без надценка
 18.  „Русе Мрамор” ООД гр. Русе– Управител Ваня Дановска – облицовки от гранит на доставни цени без надценка
 19.  „Адра” ЕООД гр. Русе – Управител Валентин Маринов - монтиране на видеонаблюдение на доставни цени без надценка
 20. „Кансер ЛТД” ЕООД гр. Русе– Управител Стилиян Радев – осигурено елзахранване на видеонаблюдението и информационното табло (киоск)

Окончателната стойност на Мемориала възлиза на 58 556, 43 лева. 

Извън сметката са дарените клинкерни плочки от „Труд” АД,  паркоустройство и озеленяване от Община Русе и 5 бр. снаряди, символи на 5-те войни за национално обединение, изработени и дарени от „Дунарит” АД.

 

Бившия Щаб на 5-ти пехотен Дунавски полк – 2012 г., вече несъществуващ

Момент от строителството на Мемориала 22.02. – 02.06.2016 г.