Загинали русенци в

Руско - Турската

Освободителна Война

Длъжност Име Воискова част Загинал на Място на смъртта
1 унтер офицер Атанас Иванов 1 рота, 5 дружина безсл. изчезнал Ст. Загора
2 опълченец Гецо Кънев 1 рота, 2 дружина 19.07.1877 г. Ст. Загора
3 опълченец Панайот Николаев  4 рота, 5 дружина 19.07.1877 г. Ст. Загора
4 опълченец Пандели Радев 3 рота, 1 дружина 19.07.1877 г. Ст. Загора
5 опълченец Петър Златанов 1 рота, 5 дружина безсл. изчезнал Ст. Загора
6 опълченец Симеон Пенев 4 рота, 4 дружина безсл. изчезнал вр. Шипка
7 опълченец Танас Дочев 1 рота, 1 дружина 19.07.1877г. Ст. Загора