Авторски колектив:

Ръководител: арх. Силвия Алексиева

Художници: Пейно Пейнов и Мая Кубратова
Паркоустройство: ланд. арх. Марин Койнов
Строителни конструкции: инж. Красимир Григоров
Геодезия и вертикална планировка: инж Иван Маринов
Електроснабдяване: инж. Венета Табияшка
ПБЗ : инж. Величка Цонева
КССметка : Иванка Драгиева
Компютърни специалисти към част Архитектура:
Мариан Димитров и Васил Петров

Изпълнители на строителството на Мемориала:

  1. Адис-Калинов” ООД гр. Русе – Управител инж. Калин Калинов – изпълнение на СМР

Строителна бригада:

-          Кристина Ангелова Карадемирева – Технически ръководител

-          Симеон Петров Цанков – Бригадир

-          Лятиф Заир Якуб

-          Светлозар Великов Димитров

-          Радослав Зафиров Енев

-          Християн Валентинов Динев

-          Мариан Иванов Джилианов

  1. Пейно Пейнов и Мая Кубратова – изработка и монтаж на орнаментиката от лят бронз
  2.  „Дартек” ООД гр. Русе– Управител инж. Тодор Томов - изработка на информационно табло (киоск)
  3. „Адра” ЕООД гр. Русе – Управител Валентин Маринов - монтиране на видеонаблюдение
  4. Община Русе- паркоустройство и озеленяване – Ръководител  ланд. арх. Марин Койнов

Окончателната стойност на Мемориала възлиза на 58 556, 43 лева. 

Извън сметката са дарените клинкерни плочки от „Труд” АД,  паркоустройство и озеленяване от Община Русе и 5 бр. снаряди, символи на 5-те войни за национално обединение, изработени и дарени от „Дунарит” АД..

гр. Русе ул. "Александровска" пред бившия Щаб на 5-ти пехотен Дунавски полк – 2012 г., вече несъществуващ

Момент от строителството на Мемориала 22.02. – 02.06.2016 г.

Откриване на мемориала - 01.Юни.2016