Загинали русенци в

Сръбско - Българската Война - 1885 година

В Русенския гарнизон мобилизацията през м. септември 1885 г. обхваща три основни войскови единици: Пети пеши Дунавски полк, Пионерната дружина и Военната флотилия. От останалите без назначение е формирана доброволческа дружина към полка в състав 4 роти – 1000 души, която участва в отбраната на Видинската крепост. Създадени са още две роти опълченци и доброволческа чета- 100 души добре стъкмени и въоръжени млади мъже от по- заможни русенски семейства, които също влизат в състава на Северния отряд при Видин.

Пети полк взема активно участие в сраженията при Врабча на 3 ноември; Сливница – 5, 6 и 7 ноември; Драгоман – 10 ноември; Цариброд- 11 и 12 ноември; Пирот – 14 и 15 ноември. В хода на военните действия на бойното поле и от рани загиват 4 офицери и 65 войници, ранени са 9 офицери, вкл. командирът на полка к-н Блъсков и 483 войници. От Пионерната дружина има 1 убит офицер.

Данните за убитите в архивите са неточни и непълни. Липсват каквито и да било данни за опълченските роти и дружини, и доброволческите чети. По тази причина са представени имената на всички загинали от Пети пеши Дунавски полк, за голяма част от които липсват данни за месторождение. Добавени са загиналите офицери – русенци от други части, за които има точни и пълни данни. Информацията е извлечена от фонд 39 на Държавния военно- исторически архив и обработена от клуб „Родолюбие” към Регионалния съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва – Русе, с председател о.з. майор инж. Е. Алексиев.

Име Звание Воискова част Месторождение Дата на смърта Място на смъртта Погребан в Забележка
1 капитан Иван Атанасов Златев 8-и пеши полк Русе, околия: Русенска,  12 ноем. 1885 г.  Цариброд, Царибродска Цариброд, Царибродска ф. 39, оп. 3, а.е. 2, л. 10
2 капитан Марин Янакиев Маринов 3-ти пеши полк Русе, околия: Русенска, 18 дек. 1885 г.  Болница- София, ранен при вис. Мека црев, Сливнишко Русе, Русенска ф. 39, оп. 3, а.е. 2, л. 15
3  редник Ангел Гроздев  5-и пеши полк    3 ноем. 1885 г.  Врабча, [Трънска]  Врабча, [Трънска] ф. 25, оп. 2, а.е. 2, л. 44
4  редник Ангел Димов  5-и пеши полк    3 ноем. 1885 г.  Врабча, [Трънска] Врабча, [Трънска] ф. 25, оп. 2, а.е. 2, л. 44
5 ст. унтероф.  Ангел Колев 5-и пеши полк, запасна дружина Силистра, ноем. 1885 г. Видин, Видинска Видин, Видинска ф. 25, оп. 2, а.е. 2, л. 145
6  редник Ангел Рябов  5-и пеши полк   3 ноем. 1885 г.   Врабча, [Трънска] Врабча, [Трънска] ф. 25, оп. 2, а.е. 2, л. 44
7  редник Атанас Кулев  5-и пеши полк    4 ноем. 1885 г.  Врабча, [Трънска] Врабча, [Трънска] ф. 25, оп. 2, а.е. 2, л. 44
8  порт. юнкер Боян Ботев  5-и пеши полк  Калофер, околия: Карловска,   7 ноем. 1885 г.   Сливница, Софийска  Сливница, Софийска ф. 39, оп. 3, а.е. 2, л. 1
9  редник Велико Пашаунов  5-и пеши полк    15 ноем. 1885 г.   Пирот, Сърбия  Пирот, Сърбия ф. 39, оп. 3, а.е. 2, л. 2
10  редник Велико Славов  5-и пеши полк    3 ноем. 1885 г.   Врабча, Трънска  Врабча, Трънска ф. 39, оп. 3, а.е. 2, л. 2
11  редник Влади Цолов  5-и пеши полк, запасна дружина Враняк, околия: Оряховска,  ноем. 1885 г.  Видин, Видинска  Видин, Видинска ф. 39, оп. 3, а.е. 2, л. 2
12  редник Гарабед Х. Манук  5-и пеши полк   7 ноем. 1885 г.  Сливница, Софийска  Сливница, Софийска ф. 39, оп. 3, а.е. 2, л. 4
13  редник Гено Калчев  5-и пеши полк    5 ноем. 1885 г.  Врабча, Трънска  Врабча, Трънска ф. 39, оп. 3, а.е. 2, л. 4
14  редник Георги Ванков  5-и пеши полк    3 ноем. 1885 г.  Врабча, Трънска  Врабча, Трънска ф. 39, оп. 3, а.е. 2, л. 5
15  редник Георги /Гераз/ Костов  5-и пеши полк  с. Долапите, Русенска  7 ноем. 1885 г.   Сливница, Софийска  Сливница, Софийска ф. 39, оп. 3, а.е. 2, л. 6
16  подпоручик Георги Григоров Ангелов  5-и пеши полк  Болград, околия: Бесарабия  14 ноем. 1885 г.   Трън, Трънска  Трън, Трънска ф. 39, оп. 3, а.е. 2, л. 4
17  редник Горче Иванов  5-и пеши полк    10 ноем. 1885 г.   Драгоман, Софийска  Драгоман, Софийска ф. 39, оп. 3, а.е. 2, л. 6
18  редник Димитър Минев  5-и пеши полк   6 ноем. 1885 г.  Сливница, Софийска  Сливница, Софийска ф. 39, оп. 3, а.е. 2, л. 
19  редник Дяко Петров Иванов  5-и пеши полк    5 ноем. 1885 г.  Сливница, Софийска  Сливница, Софийска ф. 39, оп. 3, а.е. 2, л. 8
20  редник Енчо Енчев Гаджев  5-и пеши полк  с. Дряновец, околия: Разградска  7 ноем. 1885 г.   Сливница, Софийска  Сливница, Софийска ф. 39, оп. 3, а.е. 2, л. 9
21  редник Ибро Усов  5-и пеши полк, запасна дружина Борован, околия: Белослатинска  ноем. 1885 г.  Видин, Видинска  Видин, Видинска ф. 39, оп. 3, а.е. 2, л. 10
22  подпоручик Иван Бобев  5-и пеши полк  с. Саръ гьол, околия: Тулчанска  7 ноем. 1885 г.  вр. Три уши, Сливнишка  Сливница, Софийска ф. 39, оп. 3, а.е. 2, л. 10
23  редник Иван Влаев  5-и пеши полк    3 ноем. 1885 г.   Врабча, Трънска Врабча, Трънска ф. 39, оп. 3, а.е. 2, л. 10
24  редник Иван Генов  5-и пеши полк  с. Бабово, околия: Русенска  7 ноем. 1885 г.  Сливница, Софийска  Сливница, Софийска ф. 39, оп. 3, а.е. 2, л. 10
25  редник Иван Конев  5-и пеши полк, запасна дружина  с. Габаре, околия: Белослатинска  ноем. 1885 г.   Видин, Видинска  Видин, Видинска ф. 39, оп. 3, а.е. 2, л. 11
26  редник Иван Симеонов  5-и пеши полк, запасна дружина  с. Тръстеник, околия: Плевенска  ноем. 1885 г.  Видин, Видинска  Видин, Видинска ф. 39, оп. 3, а.е. 2, л. 11
27  редник Иван Спасов  5-и пеши полк, запасна дружина  с. Хайредин, околия: Оряховска  ноем. 1885 г.,   Видин, Видинска  Видин, Видинска ф. 39, оп. 3, а.е. 2, л. 12
28  редник Илия Димитров  5-и пеши полк, запасна дружина  с. Бели брод, околия: Оряховска  ноем. 1885 г.   Видин, Видинска  Видин, Видинска ф. 39, оп. 3, а.е. 2, л. 12
29  редник Илия Петров  5-и пеши полк    3 ноем. 1885 г.   Врабча, Трънска  Врабча, Трънска ф. 39, оп. 3, а.е. 2, л. 12
30  редник Киран Василев  5-и пеши полк    5 ноем. 1885 г.   Сливница, Софийска  Сливница, Софийска ф. 39, оп. 3, а.е. 2, л. 14
31  редник Колю Киранов 5-и пеши полк    3 ноем. 1885 г.   Врабча, Трънска  Врабча, Трънска ф. 39, оп. 3, а.е. 2, л. 14
32  редник Колю Колчев  5-и пеши полк    7 ноем. 1885 г.  Сливница, Софийска  Сливница, Софийска ф. 39, оп. 3, а.е. 2, л. 14
33  редник Колю Лилков  5-и пеши полк    3 ноем. 1885 г.   Врабча, Трънска Врабча, Трънска ф. 39, оп. 3, а.е. 2, л. 14
34  мл. подоф.  Марин Тодоров  5-и пеши полк   6 ноем. 1885 г.  Сливница, Софийска  Сливница, Софийска ф. 39, оп. 3, а.е. 2, л. 15
35  редник Митю Димитров  5-и пеши полк    7 ноем. 1885 г.  Сливница, Софийска  Сливница, Софийска ф. 39, оп. 3, а.е. 2, л. 16
36  редник Митю Желязков  5-и пеши полк    7 ноем. 1885 г.  Сливница, Софийска  Сливница, Софийска ф. 39, оп. 3, а.е. 2, л. 16
37  редник Неделчо Пеев  5-и пеши полк    15 ноем. 1885 г   Пирот, Сърбия Пирот, Сърбия ф. 39, оп. 3, а.е. 2, л. 18
38  редник Никола Георгиев  5-и пеши полк    3 ноем. 1885 г   Врабча, Трънска  Врабча, Трънска ф. 39, оп. 3, а.е. 2, л. 18
39  редник Никола Динов  5-и пеши полк    3 ноем. 1885 г   Врабча, Трънска  Врабча, Трънска ф. 39, оп. 3, а.е. 2, л. 18
40  редник Никола Ценов  5-и пеши полк    7 ноем. 1885 г.  Сливница, Софийска  Сливница, Софийска ф. 39, оп. 3, а.е. 2, л. 19
41  редник Павел Добрев  5-и пеши полк   3 ноем. 1885 г.  Врабча, Трънска  Врабча, Трънска ф. 39, оп. 3, а.е. 2, л. 20
42  редник Петко Иванов 5-и пеши полк   5 ноем. 1885 г. Сливница, Софийска Сливница, Софийска ф. 39, оп. 3, а.е. 2, л. 21
43  редник Петко Калинов  5-и пеши полк   7 ноем. 1885 г. Сливница, Софийска Сливница, Софийска ф. 39, оп. 3, а.е. 2, л. 21
44  редник Петко Радев  5-и пеши полк, запасна дружина  с. Писарово, околия: Плевенска  ноем. 1885 г.  Видин, Видинска Видин, Видинска ф. 39, оп. 3, а.е. 2, л. 21
45  редник Пешо Пенев  5-и пеши полк   15 ноем. 1885 г. Пирот, Сърбия Пирот, Сърбия ф. 39, оп. 3, а.е. 2, л. 22
46  редник Ради Апостолов 5-и пеши полк   7 ноем. 1885 г. Сливница, Софийска Сливница, Софийска ф. 39, оп. 3, а.е. 2, л. 23
47  ефрейтор Ради Пеев 5-и пеши полк   3 ноем. 1885 г. Врабча, Трънска Врабча, Трънска ф. 39, оп. 3, а.е. 2, л. 23
48  редник Руси Петков 5-и пеши полк   7 ноем. 1885 г.  Сливница, Софийска Сливница, Софийска ф. 39, оп. 3, а.е. 2, л. 23
49 редник Сали Османов 5-и пеши полк   3 ноем. 1885 г. Врабча, Трънска Врабча, Трънска ф. 39, оп. 3, а.е. 2, л. 24
50  редник Стани Иванов 5-и пеши полк   3 ноем. 1885 г. Врабча, Трънска Врабча, Трънска ф. 39, оп. 3, а.е. 2, л. 24
51  редник Стоян Иванов 5-и пеши полк   3 ноем. 1885 г. Врабча, Трънска Врабча, Трънска ф. 39, оп. 3, а.е. 2, л. 25
52 редник Съби У. Винаров 5-и пеши полк   15 ноем. 1885 г.  Пирот, Сърбия Пирот, Сърбия ф. 39, оп. 3, а.е. 2, л. 25
53 редник Танас Иванов 5-и пеши полк   5 ноем. 1885 г. Сливница, Софийска Сливница, Софийска ф. 39, оп. 3, а.е. 2, л. 26
54 редник Тодор Григоров 5-и пеши полк   7 ноем. 1885 г.  Сливница, Софийска Сливница, Софийска ф. 39, оп. 3, а.е. 2, л. 26
55 редник Тодор Даков 5-и пеши полк   3 ноем. 1885 г. Врабча, Трънска Врабча, Трънска ф. 39, оп. 3, а.е. 2, л. 26
56 редник Тони Друмев 5-и пеши полк   6 ноем. 1885 г. Сливница, Софийска Сливница, Софийска ф. 39, оп. 3, а.е. 2, л. 27
57  редник Филю Маринов 5-и пеши полк с. Долапите, Русенско 6 ноем. 1885 г. Сливница, Софийска Сливница, Софийска ф. 39, оп. 3, а.е. 2, л. 28
58 редник Христо Арабаджиев 5-ти пеши полк   7 ноем. 1885 г. Сливница, Софийска Сливница, Софийска ф. 39, оп. 3, а.е. 2, л. 29
59 редник Христо Велинов 5-и пеши полк   7 ноем. 1885 г.  Сливница, Софийска Сливница, Софийска ф. 39, оп. 3, а.е. 2, л. 29
60 редник Христо Йотов 5-и пеши полк   3 ноем. 1885 г. Врабча, Трънска Врабча, Трънска ф. 39, оп. 3, а.е. 2, л. 29
61 редник Христо Топалов 5-и пеши полк   7 ноем. 1885 г. Сливница, Софийска Сливница, Софийска ф. 39, оп. 3, а.е. 2, л. 30
62 редник Цаню Николов 5-и пеши полк, запасна дружина с. Дойренци, околия: Ловешка  ноем. 1885 г. Видин, Видинска Видин, Видинска ф. 39, оп. 3, а.е. 2, л. 31
63 редник Цоло Миков 5-и пеши полк, запасна дружина с. Вировско, околия: Белослатинска  ноем. 1885 г. Видин, Видинска Видин, Видинска ф. 39, оп. 3, а.е. 2, л. 31
64 редник Юрдан Петков 5-и пеши полк   3 ноем. 1885 г. Врабча, Трънска Врабча, Трънска ф. 39, оп. 3, а.е. 2, л. 33
65 редник Юрдан Юрданов 5-и пеши полк   3 ноем. 1885 г.  Врабча, Трънска Врабча, Трънска ф. 39, оп. 3, а.е. 2, л. 33
66 редник Янко Митев 5-и пеши полк   5 ноем. 1885 г. Сливница, Софийска Сливница, Софийска ф. 39, оп. 3, а.е. 2, л. 32
67 редник Янко Тодоров 5-и пеши полк   3 ноем. 1885 г.  Врабча, Трънска Врабча, Трънска ф. 39, оп. 3, а.е. 2, л. 32