Загинали русенци в

I-вата Световна Война 

България се включва в Първата световна война през септември 1915 г. В Русе мобилизират шест бойни части включени в състава на Пета пехотна Дунавска дивизия (5пд) и Русенския гарнизон, по- късно преобразуван в Русенски укрепен пункт (РУП). Пехотните полкове са шест – 2 Искърски, 5 Дунавски и 49 – от състава на Пета дивизия; 5 маршеви и 5 опълченски в РУП, както и 5 етапен полк, осигуряващ транспортните коридори за поддръжка на 5 пд. 5пд влиза в състава на 3-та армия със задача да отбранява заедно със 17 пограничен участък дунавската и част от североизточната сухопътна граници на държавата. След средата на октомври с.г. е извадена от 3-та и включена в състава на Втора армия на македонския фронт. На нейно място са включени полковете от РУП, подсилени с немски части. Пети опълченски и пети маршеви полк вземат решително участие в битката за Тутраканската крепост, като водят настъпателни действия и превземат западния участък, като дават заедно с артилерийските части 96 жертви. След сражението 5 оп се връща в Русе и продължава да води охранителната служба в укрепения пункт, а 5 маршеви полк продължава с армията операцията в Северна Добруджа.

Втори и Пети пп в състава на Първа бригада на 5пд вземат участие в разбиването на Сръбската армия в Македония при Страцин, Куманово и Гиляне и успешните действия срещу френските дивизии при Криволак. Паметни за историята ще останат битките при Дряново, вр. Каменец и вис. Скалиста, завоя на р. Черна, Добро поле, Градешница и р. Лешница, Яребична, Конско, в. Китка, Бабуна планина. С кървави букви написва участието си във войната и 49 пп в отбраната на Яребична и Хума.

Жертвите в тази война са не по- малко неуточнени. Дори и най- подробните списъци, изработвани от постоянно действащите бойни части – 2, 5 пп и 9 кп намираме пропуски и различия. Много от ранените, загинали по- късно от раните си или други заболяванея не са отразени в тях. Данни от частите, попаднали в плен по силата на примирието няма, защото са унищожени. Цифрата, към която се стрмим в нашите търсения е 453 жители на русенската градска община, посочена в Статистически годишник на Българското царство : Година XVIII : 1926, с.с. 551;554, по данни на общинските управления за лица с постоянно местожителство. Използваните източници за именните списъци са:

фондовете на ДВИА – В. Търново №№ 339, 754, 743, 750, 483, 765;

книгите:

„История на Пети пехотенъ Дунавски полкъ 1885- 1942 г.”, С., 1942;

„По бранните поля с Девети коненъ полкъ”, Дашков, Т., С., 1927;

„Книга на загиналите във войните русенци” Жейнов, И., 2005;

списание „Нашата конница”, г. VІІІ, кн. 3,4;

„Да допишем имената в мемориала на жертвите в Първата световна война”, Кънчев, Кр., в-к „Утро”, бр. 7533, 28.09.2015 г.

Изследванията и дописванията на загинали в именника е процес, който ще продължава във времето. Данните са обобщени и подготвени от РСОСЗР – Русе.

Звание Име Войскова част Месторождение Дата на смъртта Място на смъртта Погребан в
1 редник Акиф Салиев Ахмедов 5 п. п.    01-04-1905 Южен фронт  
2   Алеко Пъшев Трифонов 33 п. п. 14 р.   20-09-1916 в. Каймакчалан в. Каймакчалан
3 редник Алекс. Арсов Герасимов 5 п. п. 12 р.   29-11-1915 с. Удово  
4 редник Алекс. Велик. Памуков 5 п. п. 10 р.   06-12-1915 с.Пърдейци  
5 редник Алекс. Костов Николов 5 п. п. 15 р.   27-10-1917 гр. Русе  
6 поручик Александър Димов Куюмджиев 14 п.Мак . п. 9 р.   10-10-1915 м. Злешовски пост, Валандово в църковния двор, Валандово
7 редник Александър Ник. Узунов 49 п. п. 10 р.   26-10-1916 с. Горно Чичово с. Горно Чичово
8 майор Александър Ник. Ценович 9 кон. п.   05-09-1916 с. Попина, Силистренско с. Кеманлар, Разградско
9 редник Али Алиев Абдулов 42 п. п. 1 р.   20-10-1916    
10 редник Али Бербер Ибишев Алиев 42 п. п. 11 р.   19-10-1916    
11 редник Ангел Дамянов 10 п. п. ???   06-10-1916 гр. Битоля Битолско
12 редник Ангел Пенев Ковачев неизв. гр. Русе 13.03.1916 г гр. Русе гр. Русе
13 поручик Андрей Вас. Таралежков 49 п. п. 1 к.р.   25-08-1917 завоя на р. Черна  гр. Прилеп
14 редник Антон Иванов Присовски 5 п. п. 8 р.   14-12-1916 с.Пърдейци  
15 ст. подоф. Антон Митев Базъвгянов 23 п. п. 3 р.   01-04-1905 14 полска болница  
16 ст. подоф. Арон Моше Талви 44 п. п.    01-04-1905 вис. Яребична вис. Яребична
17 редник Асан Юскенов Джамбазов 42 п.п. 3 р.   06-09-1916    
18 редник Аспарух Петров КараМинчев 5 п. п. 7 р.   09-06-1916  с. Пърдейци, Гевгелийско в църк. двор- с. Пърдейци
19 мл. подоф. Атанас Ат. Стойчев 5 п. п.    31-03-1905 вр. Каменец  
20 поручик Атанас Вас. Цветков 36 колоезд. п.   07-09-1916 с. Осман факир, Добричко с. Осман факир
21 матрос Атанас Д. Атанасов Дун. минна рота   23-10-1915 р. Дунав- удавен  
22 редник Атанас Недялков Дянков     31-03-1905    
23 ходжа Ахмед Афуз Чолаков 18 и 20 п. п.    03-09-1918 гр. Гевгели с.Милеткьой, Гевгелийско
24 редник Ахмед Хюсеинов  20 п. Добр. п.     в Румъния неизвестно
25 мл. подоф. Бенямин Соломон Капон 5 оп. п. 2 р.   18-06-1918  Държавна болница гр. Русе гр. Русе
26 ефрейтор Борис Георгиев Казанджиев 5 п. п. 3 р.   21-03-1916  с. Пърдейци, Гевгелийско в църк. двор- с. Пърдейци
27 редник Борис М. Христов 5 п. п. 8 р.   01-01-1917 вр. Скалата  
28 мл. подоф. Борис Ст. Багърдумев телегр. др.   02-06-1917 гр. Горна Оряховица гр. Горна Оряховица
29 редник Борис Стоянов неизв. гр. Русе 07-07-1917 гр. Русе гр. Русе
30 фелдф. Бърни Добрев Антонов 19 арт. п. 2 бат.   03-12-1917 Южен фронт вр. Дуп
31 поручик Васил Асенов Иванов 5 п. п. 15 р.   11-12-1916 вр. Каменец  
32 мл. подоф. Васил Георгиев Хлебаров 5 п. п. 3 р.   09-05-1917 вр. Лешница с. Градешница, Гевгелийско
33 редник Васил Иванов Василев 2 п. п.    18-10-1916 неизвестно  
34 редник Васил Иванов Стойков 49 п. п. 8 р.   29-03-1905 към гр. Велес неизвестно
35 редник Васил Иванов Цонев 5 п. п.   20-09-1918 с. Конско, Гевгелийско с. Конско, Гевгелийско
36 ефрейтор Васил Минков Черном. фл., минна част   29-03-1905 в Черно море при експлозия на мина  
37 ефрейтор Васил Тодоров Овчаров 5 п. п. 12 р.   14-01-1916 около Гевгели в църк. двор- с. Пърдейци
38 редник Велико Ник. Димитров 49 п. п. 3 р.   02-04-1905 с.Караосун с.Караосун
39 подпор. Велико Тод. Милев 2 п. п.    15-11-1915 с. Криволак с. Криволак
40 мл. подоф. Владимир Ив. Змейски 5 п. п. 3 к.р.   21-06-1916 гр. София  
41 редник Владимир Йор. Караников 5 п. п. 10 р.   29-03-1917 вр. Каменец  
42 капитан Г. Йонков Икономов 42 п. п. 4 р.   22-10-1916 ранен Каймакчалан в църк. двор "Св.Неделя", неизв.
43 редник Ганчо Костов Горанов 42 п. п. 1 р.   20-10-1916 с.Арабаджи, Добруджа  
44 редник Ганчо Сим. Хр. Македонски 1 арт. п.    01-04-1905   гр.София
45 мл. подоф. Генчо Ненов х. Гоев 49 п. п. 9 р.   31-10-1915 с.Долно Чичево с.Долно Чичево
46 редник Георги Ангелов Тонев 5 п. п. 6 р.   17-06-1916 р. Лешница  
47 редник Георги Геор.(гиев) Арнаудов неизв. гр. Русе 19-01-1918 гр. Русе гр. Русе
48 редник Георги Георгиев Станков 5 п. п. 1 р.   16-11-1916 вр. Скалите, Битолско вр. Скалите, Битолско
49 редник Георги Задоримаринов     01-06-1917 гр. Русе гр. Русе
50   Георги Иванов 3 п. п. 11 р.   31-12-1917 с. Магарево с. Търнава
51   Георги Иванов Драганов Русенски рекв.склад   02-10-1916 с. Две могили-починал гр. Русе
52 редник Георги Нешев/Патев/ Панов/Панев/  Дун. флотилия   25-09-1916 Болница Русе -от рани гр. Русе
53 фелд. Георги Ник. Кенарев 2 п. п.    30-10-1918 гр. Русе от рани гр. Русе
54   Георги Цанев Сергев 49 п. п.   30-05-1918 неизвестно  
55 редник Грифон Дим. Бъчваров 3 арт. п. п.   09-10-1918 гр. Русе гр. Русе
56 редник Денчо Хр. Цветков 33 п. п. 15 р.   30-03-1905 Каймакчалан неизвестно
57   Дим. М. Топузов 49 п. п.   20-09-1918 около Гевгели гр.Гевгели
58   Димитър Иванов Русенски укрепен пункт   23-11-1916 с. Червена вода с. Крива ливада
59 редник Димитър Костов Русенски укрепен пункт   18-11-1916 с. Червена вода  
60 редник Димитър Нечев Костов 17 маршеви п.   30-03-1905 умира при Образцов чифлик с. Червена вода
61 редник Димитър Петков Станчев 5 п. п.    08-06-1916 гр. Русе гр. Русе
62 редник Димитър Стоянов Кънев 49 п. п. 11 р.   23-04-1916 Черна река Черна река
63 редник Димитър Христов Матев 28 п. п. Телеф. ком.     изчезнал безследно  
64 мл. подоф. Димитър Цончев Михов 5 п. п. 7 р.   27-11-1916 поз. "Търнава" поз. "Търнава"
65   Димо Колев Димов 12 п. Балк. п.   19-03-1917 при гр. Прилеп Германски гробища
66 редник Драгни Куцаров Драгнев 69 п. п. 7 р.   20-11-1918 с. Кичево с. Кичево
67 редник Еница Илиев Митраков неизв. гр. Русе 19-10-1918 гр. Русе гр. Русе
68 мл. подоф. Ешуа Конортов  8 п. Примор. п.   22-10-1917 с. Кубадин, Тутраканско с. Кубадин, Тутраканско
69 редник Ещев КелСалиев Ибишев 42 п п. 3 р.   06-09-1916    
70 фелд. Захари Маринов Мъглов 5 п. п. нестр. р.   10-12-1915 гр. Гевгели в църк. Двор- Гевгели
71   Ив. Кънев  40 п. телегр. др.   22-10-1916 при завоя на р. Черна с. Новаци, Македония
72 редник Иван  Илиев Филев 49 п. п.   23-01-1916  Държ. болница гр. Русе-от рани гр. Русе
73 подпор. Иван Алеков Бояджиев 2 п. Мак. п.   26-06-1918 Кожух планина с. Конско, Гевгелийско
74 редник Иван Димитров неизв. гр. Русе 05-02-1917 гр. Русе гр. Русе
75 ст. подоф. Иван Игнатов Сяров 71 п. п. 1 р.   23-09-1921 от рани в държ. болница гр. Русе гр. Русе
76   Иван Митев Иванов     30-03-1905 на кота 565  
77 поручик Иван Мих. Иванов 5 п. п. 9 р.   03-09-1916 с.Логунци  
78 редник Иван Мих.(айлов) Бураков неизв. гр. Русе 18-10-1918 гр. Русе гр. Русе
79 капитан Иван Михайлов 2 пехотен полк с. Чакали, Еленско 29-03-1905 неизв. неизв.
80 редник Иван Ник. Бояджиев жп. дружина   07-10-1916 гр. Добрич гр. Добрич
81 редник Иван Ник. Станчев 5 п. п.   31-03-1905 при с. Черна вода с. Черна вода
82 редник Иван Праш. Червенков 3  п. п.    02-03-1917 с. Параскеви, Гърция, пленник  
83 ефрейтор Иван Стефанов Биков 5 п. п. 9 р.   28-11-1915 с. Смоквица  
84 редник Иван Хр. Аваляков 19 п. Шн. п.   31-03-1905 гр.Мачин  
85   Иван Христов Петров 23 п. Шипч. п.   01-11-1915 Битолско Битолско
86 редник Иван Янков Монев моряк Дун. фл.    01-04-1905 гр. Русе- от болест гр. Русе
87 редник Игнат Маринов Игнатов     01-04-1905 с. Бабово- от рани  с. Бабово
88   Израел Рудолф Гринберг 31 п.Варненски п.   01-04-1905 до гр. Тулча гр. Тулча
89 редник Илия Коев Ванков 49 п. п. 7 р.   01-11-1915 с.Долно Чичово, Гевгелийско с.Долно Чичово, Гевгелийско
90 редник Илия Митев Иванов неизв. гр. Русе 26-03-1916 гр. Русе гр. Русе
91 редник Исак Яхиел Майеров 33 п. п.    30-03-1905 около гр. Битоля неизвестно
92 редник Кирил Петров Ламбев 5 п. п. 5 р.   30-03-1917 гр. Скопие  
93 майор Константин Настев 21 п. п.   29-11-1916 завоя на р. Черна  с. Здравина
94 мл. подоф. Константин Цанев Гичев 49 п. п.   31-03-1905 вис. Яребична вис. Яребична
95 редник Коста Георгиев Костов 5 п. п. 10 р.   17-06-1917 с. Бежище  
96 редник Коста Томов Николов 5 п. п. 10 р.   28-11-1915 в неизвестност  
97 редник Крум Иванов Иванов 1 арт. п.    01-01-1918 В. б-ца- гр. София - от рани и болест  
98 мл. подоф. Крум Стефанов 5 п. п.   28-02-1918 срещу Каймакчалан  
99 редник Кръстю Матеев Великов 28 п. Стрямски. п. 10 р.   19-11-1916 завоя на р. Черна  завоя на р. Черна 
100 редник Кръстю Неделчев Чобанов 16 п. п. 16 р.   28-07-1917   с. Питулаци
101 мл. подоф. Кузман Ат. Колибов 59 п. Мак . п.   01-08-1918 Дъжавена болница гр. Русе гр. Русе
102 поручик Лазар Стефанов командир 1 р.   25-11-1915 вр. Голаш, Струмишко  
103 редник Лало Стефанов Христов неизв. гр. Русе 09-09-1918 гр. Русе гр. Русе
104 подпор. Луи- Емил Айер 33 п. п. Би, Швейцария 02-09-1916 поз. Дойран с. Чаушли, Македония
105 редник Майрам Кадиров Мехмедов 5 об. п. 12 р.   30-03-1905 Местността Бобла-около Тутракан  
106 ефрейтор Майрам Кузу Ибишев 5 п. п.    30-03-1905 гр. Русе гр. Русе
107 ст. подоф. Марин Ганчев Бъчваров 9 марш. п. 7 р.   26-12-1916 около гр. Браила с. Циганка
108 редник Марин Денев Бобянов 5 п. п. 6 р.   05-08-1917 при Лешница около Лешница
109 редник Марин Петров Минев 5 п. п. 8 р.   21-02-1917 вр. Лешница  
110 редник Мариян Накев Марков 7 п. Преславски . п.   30-03-1905 безследно изчезнал  
111 редник Матей Христов Табаков неизв. гр. Русе 30-06-1918 гр. Русе гр. Русе
112 редник Мехмед Исмаилов Мехмедов 5 сб. др. 1 р.   07-09-1918 с. Юрюмлери, Велешко с. Юрюмлери, Велешко
113 редник Мехмед Мустафов Фейзула 5 оп. п. 2 р.   29-03-1905 около гр. Сопие неизвестно
114 редник Мехмед Мухаремов Смаилов 42 п. п. 11 р.   19-10-1916    
115 редник Мехмед Селимов Мехмедов 18 п. п.    01-04-1905 неизвестно  
116 редник Мехмед Съртмач Мустафа 42 п. п. 4 р.   19-10-1916    
117   Мехрам Алиев 18 п. п.   20-07-1917    
118 редник Милан Николов Чинков 6 интенд. р.   13-09-1917 1/6 полева болница  
119 поручик Минчо Дим. Белчев 5 п. п. 14 р.        
120 фелд. Минчо Павл. Бучуков 5 п. п. 3 к.р.   16-04-1918 с. Градешница, Гевгелийско  
121 редник Миньо Николов Коев 5 п. п. 11 р.   14-01-1916 с.Пърдейци  
122 мл. подоф. Митко Макавеев Искров 5 п. п.    01-04-1905    
123 мл. подоф. Михаил Петров Мицов 5 п. п. 13 р.   02-01-1917 вр. Борец  
124 подполк. Михаил Попов 6 пехотен полк гр. Русе 24-02-1917 гр. Русе гр. Русе
125 редник Найден Ив. Николов 5 п. п.   01-10-1916 вр. Борисов връх Каймакчалан
126 мл. подоф. Нанко Петров Нанков 5 п. п. 11 р.   31-03-1905 вр. Каменец  вр. Каменец 
127 мл. подоф. Никала Димитров Байчев 5 п. п. 10 р.   06-10-1916 поз. "Венец"- от рани гр. Скопие
128   Никола Балайски 5 п. п.  щабен сигналист   09-03-1920 гр. Русе от рани гр. Русе
129 редник Никола Ив. Замфиров 5 п. п. к.р.   01-10-1916 с. Борисово, Русенско с. Борисово, Русенско
130 редник Никола Костов Садински 19 п. Шн. п. 16 р.   01-12-1916 гр. Мачин  
131 подпор. Никола Кръстанов 2 п. Искърски п. с. Новоселци 23-11-1915 с. Бистренци  
132 ефрейтор Никола Кръстев Николов 5 п. п. 7 р.   20-03-1917 вр. Лешница  
133 поручик Никола Панайотов Ставрев 6 арт. с. с. п.     при гр. Струмица  
134 редник Никола Сим. Байчев 5 п. п. 6 р.   30-03-1905 гр. Битоля  около гр. Битоля
135 редник Нисим Аврамов Видас 5 п. п. 6 р.   12-05-1918 /с.Бежище/ гр.Битоля гр.Битоля
136 редник Нисим Ешкенази Аврамов Пл. див. инт.   10-05-1917 гр. Скопие гр. Скопие
137 ст. подоф. Нихтар Астън. Мануков 5 п. п. 6 р.   11-12-1916 вр. Каменец  
138 редник Ниязи Мех. Демиров 18 п. Етърски . п.   30-03-1905 към гр. Гевгели гр. Гевгели
139   Нури Неджибов Хасанов 5 п. п.    30-03-1905 гр. Русе гр. Русе
140 редник Нягол Димитров Няголов 55 п. п. 8 див.   16-12-1916 завоя на р. Черна  гр. Битоля
141 редник Осман Караманов      31-03-1905 Южен фронт  
142   Павел Бойков Арнаудов 9 кон. п.   29-08-1919 гр. Ниш гр. Ниш
143 подпор. Панайот Бобарев 2 п. Искърски п. гр. София 16-06-1917 вр. Каменец  
144 редник Панайот Иванов Георгиев 5 п. п. 15 р.   30-08-1916 в неизвестност  
145 редник Панайот Иванов Григоров 5 п. п. 15 р. 3   30-08-1916 вис. Яребична вис. Яребична
146 мл. подоф. Панайот Пан. Беков 5 п. п. 5 р.   25-09-1918 вр. Промет  
147 поручик Панайот Ставрев       гр. Гюмюрджина гр. Гюмюрджина
148 редник Паси Михайлов Люцев 5 п. п. 3 р.   26-05-1917 с. Градешница, Гевгелийско  
149 редник Паси Николов 5 п. п.   26-05-1916 с. Градешница, Гевгелийско с. Градешница, Гевгелийско
150 редник Пени Николов Делитоянов  21.арт. п. 1 бат.   07-05-1917 Беласица,Демир Хисарско с. Чифликджик
151 поручик Пенко Маринов Късогледов 49 п. п. 14р.   30-05-1918 вис. Яребична  
152 мл. подоф. Пенчо Иван. Неделчев 5 п. п. 11 р.   29-04-1917 вр. Каменец  
153 редник Петко Д. Костов неизв. гр. Русе 16-02-1917 гр. Русе гр. Русе
154 ефрейтор Петко Христов Георгиев 49 п.п.   01-04-1905 Ларес, Гръцка Македония Ларес, Гръцка Македония
155 ефрейтор Петър Георгиев Станков 5 п. п. 8 р.   23-12-1916 вр. Скалиста  
156   Петър Евгениев Трифонов машинист   20-02-1918 при изпълнение на службата  
157 редник Петър Еленев неизв. гр. Русе 28-02-1918 гр. Русе гр. Русе
158 редник Петър Костов Статулов неизв. гр. Русе 16-10-1918 гр. Русе гр. Русе
159 редник Петър Ненчев Вълнаров 5 п. п. 7 р.   21-06-1915 гр. Прилеп с. Крива ливада
160   Петър Панайотов Райков 7 п. п. 2 р.   05-09-1916 гр. Тутракан м. Кокош, гр. Тутракан
161 ефрейтор Петър Скарлатов Николов 31 п. Вн . п.   30-03-1905 Батовския залив в Черно море  
162   Петър Стоанов ранков 1/5 пътен участък   15-11-1915 с. Крива ливада- починал  
163 мл. подоф. Петър Филчев 5 п. п. 11 р.   21-01-1916 с.Пърдейци  
164 редник Петър Янев Ареов 5 п. п.    01-04-1905 Южен фронт неизвестно
165 мл. подоф. Ради Радев Томов 31 п. п. 1 р.   25-12-1916 гр. Мачин гр. Мачин
166   Рачо Ив. Рачев 5 п. п.    01-04-1905 около Гевгели гр.Гевгели
167 поручик Роман Ст. хаджиГенов 5 п. п. 16 р.   06-12-1916 вр. Каменец  
168 редник Сава Кою Стоянов 19 п. Шн. п.   27-10-1916 гр. Битоля около гр. Битоля
169 редник Сава Петров Тодоров 4 дивизия   30-03-1905 Добруджа  
170 редник Сали Мехмед Батишли 42 п.п. 1 р.   06-09-1916    
171   Салим Мех. Ибрямов 5 п. п.    29-03-1905 Южен фронт  
172 редник Самуил Шалган Леви 38 п.п.     Болница София -от болест  
173 редник Симеон Мар. Нуцов 49 п. п. 3 к.р.   29-05-1915 вис. Яребична вис. Яребична
174 ст. подоф. Соломон Изр. Карнус 5 п. п. 7 р.   20-03-1917 вр.Лешница  
175 редник Соломон Яхиел Майеров 33 п. п.    30-03-1905 в неизвестност  
176 поручик Спас Колев Колев 5 п. п. 15 р.   01-04-1905 с. Хума, Гевгелийско гр. Скопие
177 ст. подоф. Станчо Станев Богданов 5 п. п. 9 р.   17-05-1917 вр. Каменец вр. Каменец
178 редник Стефан Добрев Вълков 2 арт. п. 3 бат.   09-09-1916 с. Геренджии, Кюстенджанско с. Геренджии, Кюстенджанско
179 редник Стефан Иванов Разпопов 2 п. Балкан. п.   10-08-1924 ранен на 21.10.1915 и поч. в гр.Русе гр. Русе
180 редник Стефан Илиев Рибаров 5 оп. п.    13-02-1915 гр. София  
181 ст. подоф. Стефан Петров Гладичев 28 п.Стремски п.   01-04-1905 завоя на р. Черна  завоя на р. Черна 
182 редник Стефан Ст. Симеонов 5 п. п.    31-03-1905 към гр. Гевгели в Гевгелийско
183 мл. подоф. Стефан Стеф. Тончев телегр. команда   29-08-1917 вр. Каменец  
184 мл. подоф. Стефан Стефанов Стоянов 5 п. п. 14 .   02-01-1917 поз. "Борис" поз. "Борис"
185 поручик Стефан Тод. Гъджев 5 п. п. 11 р.   28-11-1915 с. Смоквица  
186 редник Стефан Тончев Игнатов 5 п. п.    07-06-1922 Военна болница- гр. Русе гр. Русе
187 редник Стефан Цонев Недялков 5 п. п. 9 р.   08-12-1915 гр. Гевгели  
188 ефрейтор Стоил Костов Бояджиев 5 п. п. 15 р.   16-12-1917 вр. Каменец, Гевгелийско вр. Каменец, Гевгелийско
189 редник Стойко Райков Райков 5 оп. п. 7 р.   30-03-1905 при с.Табан -Русенско при десанта с.Табан
190 редник Стоян Др.(аганов) Недялков неизв. гр. Русе 04-06-1917 гр. Русе гр. Русе
191 редник Стоян Неделчев Шопов 5 п. п. 6 р.   04-01-1917 с. Бежище  
192   Стоян Ранчев Граматиков 5 п. п. 2 к.р.   07-03-1917 вр. Венец вр. Венец
193 редник Стоян Христанов 5 п. п.    01-04-1905 с. Долапите от болест  
194 капитан Тододор Дим. Бояджиев 49 п. п.   01-11-1915 неизвестно  
195 редник Тодор Генов Стефанов 5 п. п. 2 р.   09-06-1918 вр. Гърбата  
196 редник Тодор Дим. Лютаков 5 доп. др.   01-04-1905 около гр. Битоля гр. Битоля
197 ефрейтор Тодор Дим. Маламенов 5 п. п. 3 к.р.   01-09-1918 с. Бежище  
198   Тодор Карафезиев 2 п.п.   23-11-1915 ранен при гр. Гевгели гр. Щип
199 редник Тодор Рачев Дончев 5 п. п. 10 р.   22-02-1916 с. Пърдейци, Гевгелийско с. Пърдейци, Гевгелийско
200 редник Тодор Стоянов Вълев 31 п. п.11 р.   07-10-1916 Кубадин Кубадин
201 мл. подоф. Тодор Юрд. Владов Пачеджиев 5 п. п. 9 р.   07-09-1915 с. Дряново Прилепско с. Дряново Прилепско
202 мл. подоф. Трифон Ник. Ямболиев 49 п. п. 8 р.   01-11-1915 с.Долно Чичово, Гевгелийско с.Долно Чичово, Гевгелийско
203   Фахри Ибишев Фейзулов 18 п.п.   18-05-1918 Южен фронт  
204 редник Хакъ Халачев Исмаилов 42 п.п. 3 р.   29-12-1916 с.Дудещи около гр. Букурещ
205   Хамел Даллов Хасанов 5 п. п.    29-03-1905 Южен фронт неизвестно
206 ефрейтор Ханк Магардич Оханезов 5 п. п. 11 р.   21-11-1915 удавил се в р. Черна около р. Черна
207 ефрейтор Херман Надлер 5 п. п. 14 р.   12.1915 с.Пърдейци с.Пърдейци
208 капитан Христо Лилов прож. рота гр. Русе 23-03-1916 лет. Божурище неизв.
209 редник Христо Николов Гроздев 5 п. п. 16 р.   22-05-1917 вр. Каменец  
210 мл. подоф. Христо Тр. Ангелов 5 оп. п. 1 р.   01-04-1905 с. Черна на руската граница  
211 редник Цани Маринов Маринов 45 п. п.    01-09-1918 Южен фронт неизвестно
212 мл. подоф. Цанко Цолов Цолов 5 п. п. 6 р.   11-12-1916 вр. Каменец  
213 редник Цвятко Бонев 5 допр. др.   01-04-1905 изчезнал безследно  
214 редник Шемоя Майо Марков 2 п. п.    20-09-1916 гр. Свищов гр. Свищов
215   Юрдан Дим. Узунов 49 п. п.   25-10-1916 с. Търнава, Битолско с. Търнава, Битолско
216   Юрдан Добрев Нестр.марш. п.   19-05-1919 в Румъния неизвестно
217 редник Юрдан Енев     01-04-1905 военния хангар-гр. Ямбол гр. Ямбол
218 редник Юрдан Калев Друмев 19 п. Шн. п.   19-10-1916 гр.Русе, ранен 05 .09. Тутракан гр. Русе
219 редник Юрдан Минчев Балканджиев 49 п. п.    21-11-1917 поз. "Търнава"  
220 редник Юсуф Кадри Еминов 42 п .п. к.р.   20-04-1917    
221 редник Янко Енчев Гайтанджиев 5 арт. п. п.   01-04-1905 с. Конско, Гевгелийско с. Конско, Гевгелийско
222 редник Яшар Мехмедов Хасанов 5 об. п. 1 р.   01-04-1905 Дивизионна болница-гр. Мачин гр. Мачин
223   ........... Николов Аврамов 19 п. п. 9р.   19-10-1916 с. Кубадин с. Кубадин
224   ............. Ангелов Николов 49 п. п. 7 р.   04-11-1918 о. Корсика-пленник о.Корсика
225   .............. Данев Максимов 42 п. п. 4 р. НЕ Е 42 ПП   30-05-1918 вис. Яребична вис. Яребична
226   ............... Алиев Мехмедов 33 п. Свищовски. п.    31-03-1905 гр. Черна вода неизвестно
227   ............... Дим. Владев 31 п. п. 7 р.   30-03-1905 при гр. Тутракан около гр. Тутракан
228   ............... Иванов Койчев 3 п. Бдински п.   01-04-1905 гр. Призрен-изчезнал при отстъплението  
229   ............... Кънев Генков 2 Искърски п. 7 р.   05-10-1918 с. Хума, Гевгелийско църк.двор- с. Хума, Гевгелийско
230   ............... Христов Геров 5 п. п. к.р.   10.1918 Болницата в гр.Солун при отстъплението гр.Солун
231   ............... Шопов 40 п. п. к.р.   05.1918 неизвестно  
232   ................ Ганчев Иванов 31 п. п. нестр. р.   01-08-1918 гр. Ески Джумая гр. Ески Джумая
233   ................ Петров Николов 49 п. п. 7 р.   29-11-1916 с. Търнава, Гевгелийско с. Търнава, Гевгелийско
234   ...............................Лозанов 35 Врачански п.   02-12-1916 към гр. Бабадаг, Добруджа неизвестно
235   ..............................Георгиев 15 п. п. 6 р.   16-05-1917 при Червената стена Червената стена
236   ..............................Халилов 5 п. п.   31-03-1905 Южен фронт неизвестно
237   .............................Пачеолу 50 п. п.    01-04-1905 с. Хума, Гевгелийско с. Хума, Гевгелийско
238   ............................Златарев архивар в.п.съд-Скопие   05-01-1919 Дъжавен санаториум гр. Троян гр. Троян
239   ....................Ахмак Гецов 5 п. п. 8 р.   02-06-1918 вис. Яребична вис. Яребична
240   ....................оров Георгиев 31 п. п. 4 р.   23-12-1917 между с. Ялъ и Балабанча, Бабадагско на мястото на смъртта
241   ..................Ринов Маринов 49 п. п. к.р.   09.1918 неизвестно неизвестно

Загинали от 9-ти конен полк 

1 поручик Петко Иванов Малакчиев 9 конен полк 2 еск с. Червена вода, Рс 23-10-1916 с. Кара-Мурат  
2 подпоручик Александър Попов Атанасов 9 конен полк 2 еск гр. Русе 23-10-1916 с. Кара-Мурат  
3 подпоручик Светослав Йонков Йонов 9 конен полк  4 еск гр. Габрово 05-09-1916 с. Попина  
4 вахмистър Сотир Цанев 9 конен полк 4 еск гр. Сливен 05-09-1916 с. Попина  
5 вахмистър Спас Симеонов Мирчев 9 конен полк п.к.еск с. Ресен, ВТ 05-10-1916 с. Гелинджик-Первелий  
6 ст. подоф.  Иван Николов Станков 9 конен полк н. взв. с. Шупъци, Еленско 27-11-1917 гр. Тулча  
7 ст. подоф.  Иван Радков Бадев 9 конен полк щаб с. Табан, Рс 07-08-1917 Бабадаг  
8 ст. подоф.  Минчо Дечев Минчев 9 конен полк 3 еск с. Зелено дърво, Гб 23-10-1916 при ез. Ташаул  
9 ст. подоф.  Никола Великов Карагяуров 9 конен полк п.к.еск с. Табан, Рс 20-12-1916 с. Балабанча  
10 ст. подоф.  Пенко Петков Горанов 9 конен полк п.к.еск с. Градница, Севл. 21-09-1916 с. Мустафа-Ача  
11 ст. подоф.  Стефан Кънчев Христов 9 конен полк 1 еск с. Н. Махала, Гб 12-12-1916 безсл. изч. при Мъркулещи- Кълъраш  
12 мл. подоф.  Васил Иванов Станчев 9 конен полк п.к.еск с. Долнидол, Еленско 05-10-1916 с. Гелинджик-Первелий  
13 мл. подоф. Кръстю Стефанов Христов 9 конен полк к. еск с. Рибен, Пл 05-10-1916 безсл. изч. -Первелий  
14 мл. подоф.  Марчо Колев Ванков 9 конен полк 3 еск с. Джулюница, ВТ 25-10-1916 с. Тари- Верди  
15 мл. подоф.  Пейко Христов Христов 9 конен полк 2 еск с. Бъзовец, Рс 23-09-1916 с. Гелинджик-Первелий  
16 ефр. Александър Неделчев Денев 9 конен полк 2 еск с. Кацелово, Рс 22-10-1916 с. Текир гьол  
17 ефр. Лазар Павлов Ганев 9 конен полк п.к.еск гр. Лясковец 21-09-1915 с. Мустафа-Ача  
18 ефр. Пенчо Панов Гъдев 9 конен полк 4 еск с. Черешово, Рс 05-09-1916 с. Попина  
19 ефр. Петър Иванов Недев 9 конен полк 4 еск с. Бърдарски геран, Вр 05-11-1916 с. Хаскьой  
20 ефр. Сава Николов Кънев 9 конен полк 3 еск с. Раданово, ВТ 23-10-1916 с. Кара- Мурат  
21 ефр. Станчо Иванов Влашкин 9 конен полк к. еск с. Върбица, Пл 08-10-1916 с. Первелий  
22 ефр. Христо Маринов Бошков 9 конен полк 4 еск с. Млечево, Севл. 04-10-1916 с. Гелинджик-Первелий  
23 конник Али Ибрямов Исмаилов 9 конен полк 1 еск с. Кедеврен, Ескиджум 22-05-1918 с.Алабак  
24 конник Атанас Георгиев Иванов 9 конен полк 1 еск с. Динево, Хасковско 10-10-1918 1/6 болница, гр. Тулча  
25 конник Васил Иванов Дянков 9 конен полк п.к.еск с. Драгичево, ВТ 10-11-1916 чифл. Кьор- чешме  
26 конник Влайчо Денчев Кюрдов 9 конен полк к. еск  с. Горско Сливово, Севл. 12-05-1917 в болница - Добрич  
27 конник Гаврил Илиев Атанасов 9 конен полк п.к.еск с. Карапечена, Фердин 14-09-1916 с. Чифут куюсу  
28 конник Ганчо Иванов Видиновски 9 конен полк п.к.еск с. Килифарево, ВТ 22-10-1916 в болница -Добрич  
29 конник Гено Ангелов Иванов 9 конен полк п.к.еск с. Липник, Рс 19-10-1916 с. Первелий  
30 конник Гено Стоянов Генов 9 конен полк 2 еск с. Павел, Свищ. 05-09-1916 с. Хаскьой  
31 конник Димитър Георгиев Попов 9 конен полк п.к.еск с. Турски Тръстеник, Ник. 18-10-1916 в болница - Добрич  
32 конник Димитър Ненов Денев 9 конен полк 4 еск с. Червена вода, Рс 04-10-1916 с. Гелинджик  
33 конник Димитър Пенев Кънев 9 конен полк 1 еск с. Лесичери, ВТ 05-09-1916 с. Попина  
34 конник Енчо Юрданов Лазаров 9 конен полк 1 еск с. Ряхово, Рс 05-09-1916 с. Попина  
35 конник Иван Добрев Йовков 9 конен полк к.п. взв.  с. Червена вода, Рс 05-10-1916 с. Гелинджик  
36 конник Иван Енчев Карастоянов 9 конен полк 4 еск с. Долапите, Рс 12-06-1917 пленен при с. Калика  
37 конник Иван Николов Пенков 9 конен полк к. еск  с. Брест, Никополско 08-10-1916 с. Первелий  
38 конник Йосиф Пенчев Ангелов 9 конен полк 2 еск с. Поликраище, ВТ 20-07-1917 пленен на 5.9.1916 и убит  
39 конник Маню Банков Вълчанов 9 конен полк 2 еск гр. Луковит 23-10-1916 с. Текир гьол  
40 конник Марин Тодоров Дянков 9 конен полк к. еск  с. Грядница, Севл. 08-10-1916 с. Гелинджик  
41 конник Пенчо Станев Тодоров 9 конен полк 1 еск с. Балван, ВТ 23-05-1918 с. Мору гьол  
42 конник Петър Църков Занев Петър Църков Занев с. Гиген, Вр 28-01-1918 с. Хаджи гьол  
43 конник Стоян Костадинов Стателов 9 конен полк 4 еск гр. Лясковец 13-10-1916 с. Геренджик  
44 конник Тодор Павлов Нешев 9 конен полк 1 еск с. Мокреш, Кулско 21-09-1916 с. Беш тепе, Тулчанско  
45 конник Тодор Радев Севриев 9 конен полк п.к.еск с. Бей върбовка, Рс  14-09-1916 с. Чифут куюсу  
46 конник Тодор Цанев Иванов 9 конен полк 4 еск с. Ратково, ВТ 09-08-1917 с. Гелинджик  
47 конник хаджи Георги Недялков Бозунов 9 конен полк 2 еск с. Лозен, ГО 09-08-1917 с. Мору гьол  
48 конник Христо Георгиев Илов 9 конен полк п.к.еск с. Роман, Вр 22-10-1916 в болница -Добрич  
49 конник Христо Петров Динков 9 конен полк к. еск  с. Крушевец, Пл 08-10-1916 с. Первелий  
50 конник Цвятко Димитров Брънчев 9 конен полк п.к.еск гр. Панагюрище 05-10-1916 с. Гелинджик  
51 конник Цони Митев Цонев 9 конен полк 1 еск с. Бърневци, Дряновско 10-01-1918 с. Хаджи гьол  
52 конник Юрдан Маринов Величков 9 конен полк н. взв. Павликени, ВТ 23-09-1916 с. Гелинджик  
53 конник Юрдан Христов Герчев 9 конен полк 4 еск с. Мишокли, ВТ 04-10-1916 с. Гелинджик