Загинали русенци във

II-та Балканска Война

В началото на май в подчинението и дислокацията на българските войски цари хаос. Частите на Пета дивизия са разпиляни в три армии: първа и втора бригада (2-и, 5-и, 18-и и 20-и полк) влизат в състава на Първа армия; Втора на 17 юни е изтеглена и насочена в Кюстендил в състава на Пета армия, но без да влезе в бой на 6 юли е включена в Трета армия; Трета бригада (45 и 46 полк) остават в Трета армия, но участват заедно с 18 полк в операцията по връщането на Босилеград, осъществена от Пета армия. Девети конен полк в състава на трета конна бригада е в Пета армия. Отново е сформирана Русенска опълченска дружина, брояща 700 души, която се проявява при отбраната на Видин.
Първа (2 и 5 полк) бригада започва военни действия на 21 юни, като навлиза в сръбска територия, завладява Княжевац и се насочва към Нишкия укрепен пункт, но на 25 юни е върната обратно и насочена към гара Бухово, за да бъде извозена по ЖП за усилване на други войски. Трета бригада е разделена, като 45 пехотен полк е включен в състава на т. нар. „маневрена група”, която между 5 и 7 юли навлиза в Македония и завзема вис. „Китка”. Същият ден поради прекратяване на настъпателните действия е върната на началните позиции при границата. Втора бригада след прехвърлянето и в Трета армия участва в боевете за завладяването на Панчин гроб и Букова глава, след което се отбранява на сръбско- българската граница до примирието.
Девети конен полк участва в боевете при Щип, където прикрива от 20-24 юни отстъплението на българските пехотни и артилерийски части, както и в боевете при в. „Китка” 5-7 юли.
Жертвите в тази война са най- малко, но отново има значителни пропуски. Липсват данни за загубите на Русенската опълченска дружина при Видин, а също и за някои от конниците от 9. конен полк, които се разминават в различните източници.
Списъците на загиналите са изготвени по подобие на тези – от първата Балканска война. Включват родени в Русе военнослужещи, устроени в града офицери от частите на Пета Дунавска дивизия, както и всички загинали от 9. конен полк. Данните са извлечени от фондовете на ДВИА – В. Търново №№ 339, 754, 743, 750, 483, 765; сайта „Войните на България” http://archives.bg/wars/; книгите „История на Пети пехотенъ Дунавски полкъ 1885- 1942 г.”; „По бранните поля с Девети коненъ полкъ”, Дашков, Т., С., 1927; „Книга на загиналите във войните русенци” Жейнов, И., 2005; сп. „Нашата конница”, г. VІІІ, кн. 3,4. Информацията е обобщена и приведена в настоящият вид от клуб „Родолюбие” към РСОСЗР – Русе, с председател – о.з. м-р инж. Е. Алексиев.

Звание Име Войскова част Месторождение Дата на смъртта Място на смъртта Погребан в
1 ст.подоф. Александър Костов 5 пехотен полк   07-11-1913 вр. Панчин гроб вр. Панчин гроб
2 редник  Бедрос Каспар Бедросян  5 пехотен полк   19-07-1913 с. Църварица с. Църварица
3 мл. подоф. Васил М. Ковачев  45 пехотен полк   27-06-1913 вр. Букова глава вр. Букова глава
4 подпор. Велико Ангелов Недков  45 пехотен полк   27-06-1913 вр. Редки буки вр. Редки буки
5 поручик Георги Мар. Касъров 23 пехотен полк гр. Русе 27-06-1913 гр. Щип гр. Щип
6 редник Димитър Парашкевов 45 пехотен полк   27-06-1913 вр. Букова глава вр. Букова глава
7 сан.подпор. д-р Иван Винаров Петров 9 конен полк   07-07-1913 гр. Ксанти гр. Ксанти
8 редник Едуард Маринов Тарлев 60 пехотен полк   20-06-1913 гр. Търново гр. Търново
9 конник Илия Колев Илиев  9 конен полк   27-06-1913 гр. Радомир гр. Радомир
10 мл. подоф. Калин Илиев 5 пион. Дружина   25-07-1913 с. Кочериново с. Кочериново
11 подпор. Костадин Калинов Атанасов  5 пехотен полк   18-07-1913 Митрошинци Митрошинци
12 пор. Любен Чокоев Стоянов  2 пехотен полк   11-07-1913 вр. Панчин гроб вр. Панчин гроб
13 редник Марин Петров 45 пехотен полк   27-06-1913 вр. Редки буки вр. Редки буки
14 редник Махмуд Мустафов 49 пехотен полк   23-06-1913    
15 редник Михаил Паскалев Михайлов   5 пехотен полк   23-09-1913 София София
16 подпор. Никола Панайотов Ставрев  6 арт.неск.п.   27-06-1913 гр. Струмица гр. Струмица
17 пор. Никола Спиридонов  5 пион. др.     в неизвестност  
18 редник Петър Великов Астарджиев 5 пехотен полк   23-06-1913 в неизвестност  
19 редник Петър Драганов Юрданов 5 пехотен полк   18-07-1913 гр. Царево село гр. Царево село
20 редник Петър Ненов МОО, 9 др.   06-07-1913 гр. Дупница гр. Дупница
21 редник Станчо Неделчев Маринов 5 пехотен полк   11-07-1913 вр. Панчин гроб вр. Панчин гроб
22 ефр. Стефан А. Дюлгеров 45 пехотен полк   26-06-1913 вр. Редки буки вр. Редки буки
23 редник  Стефан Михайлов Дечев 5 пехотен полк   22-06-1913 с. Салаш с. Салаш
24 капитан Телемах Илиев Лазаров 11 арт.неск.п.   16-07-1913 гр. Разлог гр. Разлог
25 редник Фридрих Вилхелм Брюкнер 5 пехотен полк   23-07-1913 с. Къшле с. Къшле
26 редник  Христо Динов Григоров 5.пех.п., 11.р.    10-07-1913 вр. Панчин гроб вр. Панчин гроб
27 редник Цани Маринов 4 пехотен полк   28-06-1913 вр. Букова глава вр. Букова глава
28 редник Цаню Николов Големанов 5 пехотен полк   03-10-1913 гр. Странджа гр. Странджа
29 редник Шимон Мордохай Нахмияс 5 пехотен полк   11-07-1913 вр. Панчин гроб вр. Панчин гроб
30 редник Юзню Мехмедов Чолаков 49 пехотен полк   31-07-1913 вр. Черни връх вр. Черни връх
31 редник Юрдан Стоянов Бръмчилков 5 пехотен полк   07-11-1913 вр. Панчин гроб вр. Панчин гроб
32 редник Янаки Минчев Ракемов 5 пехотен полк   12-07-1913 гр. Мидия гр. Мидия

Загинали от 9-ти конен полк 

1 сан. подпор.  Иван Петров Винаров 9 конен полк Русе 04-07-1913 гр. Ксанти  
2 ст. подоф.  Ангел Станев Точев 9 конен полк 3 еск с. Драганово, ГО  08-07-1913 вис. Китка  
3 ст. подоф.  Илия Миланов Ралев 9 конен полк 4 еск с. Лозен, ГО 10-07-1913 вис. Китка  
4 конник Върбан Хр. Исаков 9 конен полк п. еск с. Долна Оряховица 08-07-1913 вис. Китка  
5 конник Михаил Цанев Чопков 9 конен полк с. Кресливца, Дрян. 08-07-1913 вис. Китка  
6 конник Пенчо Цвятков Колев 9 конен полк 1 еск с. Константин, Ел. 05-08-1913 с. Чукуркьой  
7 конник Петър Колев Великов 9 конен полк 1 еск с. Татарите, Свищ. 11-07-1913 с. Искрен, Ксантийско  
8 конник Радол Костадинов Добрев 9 конен полк п. еск с. Нисово, Рс 08-07-1913 вис. Китка  
9 конник Тодор Н. Попов 9 конен полк п. еск с. Самоводене, ВТ 08-07-1913 вис. Китка