Съюзът на ветераните от войните на България е правоприемник на Съюза на бойците от фронта и последовател  на родолюбивите  и военно- патриотичните организации и съюзи на  опълченците от Освободителната война, на воювалите в Сръбско – Българската война, участниците в Илинденско - Преображенското въстание, Балканската,  Междусъюзническата, Първата и Втората Световни Войни.

Самарското  знаме    

 Млади опълченци, венчайте  България с лаврови венци!        

 

Той е национална, независима, непартийна, самоуправляваща се организация със социална насочености свой устав. Членството в съюза е без оглед на политическа и етническа принадлежност, пол и вероизповедание. В него членуват ветерани от войните, потомци, съпруги, деца и внуци на ветераните и съмишленици – желаещи да сътрудничат на Съюза за изпълнение на целите и задачите. 

 В атака на нож      Среща с ученици от  СОУ „ Хр. Ботев”

Основните задачи на съюза са: да съдейства за решаване на социалните проблеми на ветераните и да популяризира  сред народа и особено сред младото поколение приноса на ветераните от войните за защита на националните интереси  и териториалната цялост на България.   

  Венци и цветя в памет на загиналите


Съвместно  с военно-родолюбивите съюзи, областните управи,  кметове  и общински  съвети, войскови поделения, учебни заведения,  обществени организации,  творчески съюзи  чества бележити дати от военната ни историяи национални празници, грижи за паметниците и паметните  плочи на загиналите за свободата на Отечеството.

 Орден за храброст  За живите ветерани ордени и медали

 

Ръководни органи  на Съюза са Конгресът, който избира Централен управителен съвет /ЦУС/ и централна контролно – ревизионна комисия. ЦУС избира Изпълнително бюро.Във всяка област  Съюзът има областна организация, в общините – общинска организация и дружества -в селищата, където има живи ветерани.

Заседава  9 –ят  Конгрес на  СВВБ през 2013 г.  В.Илиева –Председател на СВВБ - Русе       

 

По предложение на Съюза на ветераните от войните на България,38-то Народно събрание прие Закон за ветераните от войните, който бе допълнен от 40-то Народно събрание.

Законът е израз на благодарност към участниците във Втората световна война.Ветераните получават към пенсията си за възраст и трудов стаж добавка в размер на социалната, пенсия, безплатни лекарства по списък, утвърден ат Министерството на здравеопазването, право на отдих и лечение в санаториумите на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването, Националния осигурителен  институт и на общините.

Осигурено е право на безплатно пътуване по железопътния транспорт по утвърдена схема. Ползват се с предимство услугите на социалния патронаж и домовете за възрастни хора, столовете за обществено хранене и др.

СВВБ е равноправен член на Световната организация на ветераните от войните и участва според своите възможности в работата на тази организация – FMAC.

Съюзът  има свое знаме – трибагреник с надпис: „Съюз на ветераните от войните на България”. Патронният празник на Съюза е 9 май  Ден на победата. Химна на Съюза е „Велик е нашият войник”. Печатният му орган е вестник „Българско войнство”.

На Първия учредителен конгрес на Съюза на участниците в Отечествената война състоял се на 7 март 1990 г. е приет Устав за неговото функциониране. Съюзът работи в съответствие с Конституцията на  Република България и Закона за ветераните от войните на България. Взаимодейства с Министерството на отбраната, родолюбивите съюзи, държавни и обществени институции.

За нормалното функциониране на организационната дейност, на територията на страната съгласно Устава са изградени – Областни организации. В тяхната структура влизат: общински организации, дружества, клубове и колективни членове.

На територията на русенска област през 1990 г.са създадени 20 дружества в 8-те общински центъра: Русе, Бяла, Борово, Ветово, Две магили, Иваново, Сливо поле и Ценово.

За Председател на областния съвет през 1990 г. е избран  д-р Георги Свирчев. Въпреки служебните задължения  той   полага и много усилия за създаване на една добре функционираща областна структура. Членовете са над 500 ветерана между които и такива все още нуждаещи се от медицинска помощ, в следствие на ранявания от фронта. На някои се е налагало да се вадят куршуми и отсколки от телата им, заседнали на по безопасни места.

Д-р Свирчев  ръководи  организацията до 1996 год.

Негов приемник става о.з. полковник  Георги Матеев който ръководи  организацията като  Регионален председател. За ветераните са организирани посещения на исторически места в страната. Проведени са срещи със съседите от Румъния и Русия.Организирана е самостоятелна  екскурзия до Унгария и околностите на езерото  „Балатон”с посещение на места където са се водили сражения по време на Втората  световна Война. Някои от ветераните са участвали в тези битки.

През 1999 год. „битката„ за Председателското място печели  о.з. полковник Никола Ангелов Нунев. Като морски офицер  и посещавал  Русия  организира среща на ветераните от двете страни, на която гостите пристигат с кораб.Проведена е другарска среща по българските обичаи. За русенци са организирани посещения на исторически места в страната. Посетени са скалните манастири в околностите на Иваново, крепостта „Червен”, гр.Перник, Мелник, Котел, Боженци,  Етъра. Честват се годишнини на орденоносци и се изнасят лекции за Втората световна Война. Подема се инициативата за определяне място и събиране на средства за построяване на „Мемориал – паметник” за загиналите русенци в петте войни за обединение и независимост на България. Биологичните закони са неумолими, членският състав започва значително бързо да намалява. Дружествата намаляват значително, членовете са малко над 200.  

Кандидатите за ръководните длъжности надхвърлят 85 – 90 години. През 2007 год. с честа да ръководи съюза е удостоен  Манол Добрев Маринов. Много често разказваше за своя танк „Майбах” и участието си в бойните настъпления с него. Създава се организация за разкриване на социална кухня,  в нея храна получават ветераните с много малки пенсии. Средствата се отпускат от МО.

За по-тежко болните и трудно придвижващите се ветерани чрез кметстватасе осигуряват хора засоциален патронаж. Нуждаещите се от лечение се изпращат в бално-санаториуми.

Създава  се организацията  за провеждането на конкурс  „100 години от започването на Балканската война”. Със свои есета, разкази, стихотворения,  и рисунки участват много ученици. Двадесет и пет деца са удостоени с материални  награди и грамоти.

Годината е 2010  за първи път СВВБ избира жена за свой Председател. На чело на ръководството застава ветерана старши лейтенант Василка Стоилова Илиева. Навършила едва 17 год.и половина, завърша школа за санитари и като доброволка в началото на март 1945 г. тръгва за фронта.Попада в най  страшните  сражения  на Дравската епопея. Изпратена от командирите си на първа бойна линия  преживява най-големите жестокости на войната, оказвайки помощ на ранени бойци от първа българска армия, командвана от легендарният генерал Владимир Стойчев. Два пъти е заравяна с пръст в следствие на сипещите се като дъжд авио бомби. Помощ и оказва лекарски екип  от трети украински фронт. През 1985 година г-жа Илиева е включена в състава на българската група ветерани, която гостува в Москва за участие в тържественото честване на 40 годишния  юбилей от победата над хитлерофашизма. Там има щастлива среща със своята спасителка на фронта Олга.

Медал  70 г. от победата за колежка от фронта  

Тържество за 70 г. юбилей от победата

 

През последните  три години организационният живот е наситен с прояви. Създаден е клуб   от потомци и съмишленици – с  Председател Домника  Христова. Сформирана е вокална група „Дунавски полъх” и работи под ръководството на Маестро  Вили Икономов. С тематични песни участва в тържествения концерт посветен на седемдесет годишнината от победата над хитлерофашизма. Участва в конкурс за изпълнение на руски песни и завоюва първо място. Членове на клуба и ветерани посещават исторически места, музеи и паметници като: Мемориала за  битката при Тутракан, Шипка, Панорамата в Плевен, Силистра и др. Представителна група от областното ръководство – Ив. Велчева,  Ст. Икониев и Стефан Вълков участва в автопоход организиран от Централното управление за посещение на лобни места и гробищни паркове в Реп. Сърбия, Реп. Хърватска и Унгария където са погребани български войни. Ветерани и потомци участват и поднасят венци и цветя по повод национални и местни чествани. Посещавани са болни ветерани по домовете  за  Нова Година и Великден.   Връчване на български и руски медали  по повод 70 годишнината от победата. Най-възрастният ветеран на русенската организация Петър Душков Петров  на 26.Юни.2016 година ще навърши 105 години. Димитър Стоянов Ненов  награден с „Орден за Храброст” и раняван на фронта вече започна своите 98 години. Трайко Атанасов Андонов - 97год., Здравко Николов Касабов - 97 год., Александър Райков Влайков – 97 год., Стефан Стефанов Стоянов - 97 год., Иван Димитров Машков – 97 год., Тодор Йовев Димов – 97 год., Марко Христов Стойков от Червена вода - 97 год., Васил Михалев Билчев -97 год.        

Мечтата на русенските ветерани за построяването на „Мемориал”за загиналите във войните на България вече се осъществи. Този факт ще остане в съзнанието  на останалите 63 живи  към момента на откриването му.

На 22 и 23 юни 2016 год. ще заседава ДЕСЕТИЯ юбилеен конгрес на СВВБ. Решенията които ще бъдат приети на него ще дадат насоките за бъдещето на съюза. Ветераните в България ще бъдат под 3500.

Уважаеми читателю на този  страница, ако сте  потомък на ветеран и разполагате със снимки и документи за ваши близки участвали във войните на България, можете да ги споделите с Областното ръководство на СВВБ  в офиса  намиращ се на ул.”Княжеска”- № 8. Благодарим Ви!

Разгледайте следващият снимков материал чрез който ще се запознаете с някои подробности от организационния живот  през последните 4 години.