Военна история на Русе

 

Загинали във войните за национално обединение русенци

 

   

Азъ виждамъ те, Родино моя свидна,

съсъ погледъ, който Богъ ми самъ дари – 

проникващъ презъ столетия незрими,

въ които късъ свещенъ отъ тебъ гори – 

и гледамъ презъ текущите години

на бъдещето сияйните зари...

автор: Бончо В. Бончев