Загинали русенци в

I-вата Балканска Война 

Пета пехотна Дунавска дивизия има разположени в Русе два полка – 2. Искърски и 5. Дунавски, интендантски, снабдителни и медицински части. Освен четвъртите дружини, двата полка формират 45 пехотен полк. Подразделенията от поддръжката закъсняват с мобилизацията и се присъединяват към дивизията в района за съсредоточаване – с. Първенец, Ямболско едва в деня на обявяване на войната.
9. конен полк след мобилизацията веднага е изпратен за прикритие на южната граница, където е включен в състава на 3. Балканска дивизия.
Пета дивизия се сражава в състава на Трета армия. Води тежки боеве при Ериклер, завземането на Лозенградската крепост, Бунар Хисар и на Чаталджанската позиция. С най- висока стойност е победата в Бунархисарската битка, където за 5 дни губи над 20% от състава си – убити и ранени, но отхвърля контранастъплението на превъзхождащите турски войски и ги принуждава на се оттеглят на повече от 90 км на последната преди Истанбул отбранителна позиция.
Девети конен полк взема участие в боевете при Селиолу и Гечкенли на 9, 10 и 11 октомври 1912 година, на 12 -ти в района на Амур – Гебелер – Хаскьой. От 15 до 17 октомври участва в битката при Люлебургас, а на 25 в боя при Чорлу. От началото на ноември е на Чаталджанската позиция, където носи наблюдателна служба на Черноморския бряг от Биюк Чекмедже до Силиврия.
Списъците на загиналите включват родени в Русе военнослужещи, устроени в града офицери от частите на Пета Дунавска дивизия, както и всички загинали от 9. конен полк. Данните са извлечени от фондовете на ДВИА – В. Търново №№ 339, 754, 743, 750, 483, 765; сайта „Войните на България” http://archives.bg/wars/; книгите „История на Пети пехотенъ Дунавски полкъ 1885- 1942 г.”; „По бранните поля с Девети коненъ полкъ”, Дашков, Т., С., 1927; „Книга на загиналите във войните русенци” Жейнов, И., 2005; сп. „Нашата конница”, г. VІІІ, кн. 3,4. Информацията е обобщена и приведена в настоящият вид от клуб „Родолюбие” към РСОСЗР – Русе, с председател – о.з. м-р инж. Е. Алексиев.

Звание Име Войскова част Месторождение Дата на смъртта Място на смъртта Погребан в
1 редник Аврам Сабиттай Меламед  5 пехотен полк   18-10-1912 Бунар Хисар Бунар Хисар
2 подпор. Александър Искров Методиев  7 конен полк   09-10-1912 с. Селиолу с. Селиолу
3 редник Ангел Георгиев Атанасов 5 пехотен полк   15-10-1912 с. Инджеклар с. Инджеклар
4 редник Ангел Гецов Ангелов 45 пехотен полк   17-10-1912 Бунар Хисар Бунар Хисар
5 редник Антон Боянов Стоянов 5 пехотен полк   15-10-1912 Бунар Хисар Бунар Хисар
6 редник Арон Исако Папо 45 пехотен полк   18-10-1912 Бунар Хисар Бунар Хисар
7 редник Атанас Михайлов 45 пехотен полк   19-10-1912 Бунар Хисар Бунар Хисар
8 подпор. Бор. Даскалов 2 пехотен полк гр. Дупница 14-10-1912 с. Инджеклар гр. Бунар Хисар
9 редник Васил Петров Манчев 5 пехотен полк   15-10-1912 с. Инджеклар с. Инджеклар
10 редник Владимир Драганов Драганов 5 пехотен полк   15-10-1912 с. Инджеклар с. Инджеклар
11  редник Владимир Йорданов Астарджиев 5 пехотен полк   03-12-1912 гр. Мидия гр. Мидия
12 редник Войко Николов Георгиев 5 пехотен полк   20-10-1912 Бунар Хисар Бунар Хисар
13 редник Георги Михалев Стойчев  5 пехотен полк   15-10-1912 с. Инджеклар с. Инджеклар
14 редник Георги П. Константинов  1 пехотен полк   09-10-1912 с. Селиолу с. Селиолу
15 редник Димитър Дюлгеров Михайлов 45 пехотен полк   19-11-1912 гр. Лозенград гр. Лозенград
16 редник Димитър Михайлов 5 пехотен полк   15-10-1912 с. Инджеклар с. Инджеклар
17 подпор. Димитър Узунов Атанасов 2 пехотен полк   07-11-1912 с. Ормаля с. Ормаля
18 редник Драгия Неделчев Чолаков 5 пехотен полк   15-10-1912 с. Инджеклар с. Инджеклар
19 редник Едуард Маринов Тарлев 60 пехотен полк   20-06-1913 гр. Търново гр. Търново
20 редник Злати Михалев 45 пехотен полк   23-11-1912 с. Чифлик кьой с. Чифлик кьой
21 редник Иван Генов Стоянов 45 пехотен полк   02-11-1912 гр. Стара Загора  гр. Стара Загора
22 редник Иван Маринов Николчев 45 пехотен полк   18-10-1912 Бунар Хисар Бунар Хисар
23 полковник Иван Петров Петров 5 пехотен полк гр. Котел 17-10-1912 с. Доганчъ Бунар Хисар
24  редник Иван Тодоров Цветков ж.п. др. 1 телегр. р.   14-03-1913 София София
25 редник Илия Ангелов Тополкин 45 пехотен полк   09-11-1912 с. Чифлик кьой с. Чифлик кьой
26  ефр. Илия Карамаждраков 5 пехотен полк   20-10-1912 Бунар Хисар Бунар Хисар
27 капитан Йосиф Георгиев Симеонов 2 пехотен полк гр. Русе 15-02-1913 с. Странджа с. Странджа
28 редник Йосиф Нисимов Машиях 2 пехотен полк   16-10-1912 Бунар Хисар Бунар Хисар
29 капитан Киро Димитров Киров 2 пехотен полк гр. Свищов 16-10-1912 Бунар Хисар Бунар Хисар
30 редник Колю Добрев Цанев 5 пехотен полк   15-10-1912 с. Инджеклар с. Инджеклар
31 ефр. Коста Ангелов 45 пехотен полк   19-10-1912 р. Пуралия р. Пуралия
32 редник Костадин Ангелов 5 пион. дружина   07-11-1912 с. Чифлик кьой с. Чифлик кьой
33  редник Крум Драганов Дойков 5 пехотен полк   18-10-1912 Бунар Хисар Бунар Хисар
34 редник Марин Игнатов Минев 5 пехотен полк   15-10-1912 с. Инджеклар с. Инджеклар
35 редник Марин Кораканов 34 пехотен полк   07-12-1912 гр. Лозенград гр. Лозенград
36 редник Марко Аврам Афтимион 49 пехотен полк   26-02-1913 гр. Кешан гр. Кешан
37 редник Митю Милев 33 пехотен полк   30-10-1912 София София
38 редник Михаил Георгиев Петров 5 пехотен полк   15-10-1912 с. Инджеклар с. Инджеклар
39 редник Моис Афталион 45 пехотен полк   18-10-1912 Бунар Хисар Бунар Хисар
40 ст. подоф. Начо Иванов Дюлгеров  45 пехотен полк    19-10-1912 с. Пуралия с. Пуралия
41 редник Нешо Пенев 5 пехотен полк   24-10-1912 гр. Лозенград гр. Лозенград
42 редник Никола Андреев 45 пехотен полк   17-10-1912 с. Докузек с. Докузек
43 редник Никола Иванов Минчев 2 пехотен полк   17-10-1912 гр Бунар Хисар гр. Бунар Хисар
44 пор. Никола Стомоняков 5 пехотен полк   28-11-1912 гр. Лозенград гр. Лозенград
45 редник Пенчо Николов Водицалиев 5 пехотен полк   09-11-1912 гр. Мидия гр. Мидия
46 редник Перко Яков Сепаторе 5 див.тр.4 еш.   20-03-1913 София София
47 поручик Петко Калпаклиев 5 пехотен полк гр. В. Търново 15-10-1912 с. Инджеклар гр. Бунар Хисар
48 редник Петко Стоянов Келтодоров 5.пех.п., 11.р.    17-10-1912 Бунар Хисар Бунар Хисар
49 подпор. Петър Сутринков Димитров 5 пехотен полк   15-10-1912 с. Инджеклар с. Инджеклар
50 редник Петър Х. Михалев 45 пехотен полк   17-10-1912 с. Докузек с. Докузек
51 редник Петър Цанев Тоодоров 5 пехотен полк   10-10-1912 с. Раклица с. Раклица
52 редник Роман Камбуров 5 пион. дружина    04-12-1912 с. Тарфа с. Тарфа
53 редник Самуил Челебон Фархи 5 пехотен полк   05-11-1912 ок. Чаталджа ок. Чаталджа
54 редник Симеон Ганев 5 пехотен полк   11-11-1912 с. Чифлик кьой с. Чифлик кьой
55 редник Симеон Димитров Голелиев 5 пехотен полк   15-10-1912 с. Колиби с. Колиби
56 редник Спас Костадинов Денев 1 пехотен полк   25-10-1912 София София
57 редник Спиридон Кунчев Кунчев 9 конен полк   25-02-1913 гр. Чорлу гр. Чорлу
58 ефр. Ст. Петров Стефанов 5 пехотен полк   15-10-1912 с. Инджеклар с. Инджеклар
59 редник Станю Неделчев Маринов 5 пехотен полк   17-10-1912 гр. Бунар Хисар гр. Бунар Хисар
60 мл. подоф. Стоян Маринов Керчев 45.пех.п., 14.р.    17-10-1912 с. Докузек с. Докузек
61 редник Тодор Иванов Крушков 5 пехотен полк   17-10-1912 Бунар Хисар Бунар Хисар
62  подпоручик Тодор Панов Георгиев 5 пехотен полк   17-10-1912 с. Чонгора с. Чонгора
63 редник Хараламби Атанасов Букуров 5 пехотен полк   17-10-1912 Бунар Хисар Бунар Хисар
64 ефр. Христо Ботев 45 пехотен полк   17-10-1912 с. Докузек с. Докузек
65  подпор. Христо Трифонов Стефанов 5 пехотен полк   21-10-1912 ок. Бунархисар ок. Бунархисар
66 поручик Христо Цачев 2 пехотен полк гр. Бяла черква 17-10-1912 Бунар Хисар гр. Бунар Хисар
67 майор Цани Атанасов Карамаждраков 5 пехотен полк гр. Русе 17-10-1912 с. Доганчъ Бунар Хисар
68 поручик Юмус Герман Карл 5 пехотен полк   17-10-1912 р. Карагач дере Бунар Хисар

Загинали от 9-ти конен полк 

1 ст. подоф.  Ст. Петров Станчев 9 конен полк 2 еск с. Присово, ВТ 11-10-1912 с. Енидже  
2 мл. подоф.  Мар. Хр. Грънчаров 9 конен полк 2 еск с. Угърчин, Лч 03-12-1912 гр. Кешан  
3 ефр. Ганчо Г. х.Минков 9 конен полк 3 еск с. Българене, Пл 16-02-1913 с. Серди кьой  
4 ефр. Цоню Ю. Сарафов 9 конен полк 1 еск с. Крамолин, Севл. 10-11-1912 с. Тарфа  
5 конник Ангел Димитров Манафов 9 конен полк 1 еск с. П. Сеновец, ВТ 09-10-1912 безсл. изчезнал  
6 конник Ангел Петков Владев 9 конен полк  с. Поликраище, ГО 27-02-1913 Русе  
7 конник Георги Ангелов Кабаиванов 9 конен полк с. Баниска, Рс 09-12-1912 б-ца Лозенград  
8 конник Димитър Кънчев Рачев 9 конен полк 1 еск с. Мекиш, Вт 09-01-1913 3. полева б-ца  
9 конник Петър Ив. Чипанов 9 конен полк 3 еск с. Ореш, Свищ. 10-12-1912 Чорлу  
10 конник Петър Колев Великов 9 конен полк 1 еск с. Татарите, Свищ. 19-10-1912 с. Карасидран  
11 конник Цани Д. Илиев 9 конен полк 1 еск с. Баниска, Рс 13-12-1912 3. полева б-ца